GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.      TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1.1.     Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost BRAVE KNIGHT s.r.o., se sídlem

Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 06575978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 284622(dále jen „správce“).

 

1.2.     Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 adresa elektronické pošty info@kidszona.cz, telefon +420

 

1.3.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.      ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.     Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.     Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

 

3.2.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.     Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1.     Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou prodávající zboží (dle smlouvy s prodávajícím zprostředkovávané správcem), zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy s prodávajícím a budou také sdílené se společností Newlogic s.r.o.,Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ 24202207, DIČ CZ24202207 jakožto vývojařem internetového obchodu a programům nutným k jeho provozu.

 

5.2.     Správce má v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, a to konkrétně do Čínské lidové republiky.

 

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

6.1.     Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2.     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6.3.     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.      TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1.1.     Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Na Folimance 2155/15, Vinohrady,

120 00 Praha 2, IČ: 06575978, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 284622(dále jen „správce“).

 

1.2.    Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 , adresa elektronické pošty info@kidszona.cz, telefon +420 

 

1.3.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.      ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.     Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3.      ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.     Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

 

3.2.     Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.      DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.     Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 10 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

 

5.      DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1.     Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a osoby tvořící se správcem koncern.

 

5.2.     Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.      PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

6.1.     Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

6.2.     Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

 

6.3.     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

6.4.     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

6.5.     Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování služeb nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením této smlouvy.

 

Toto má řadu implikací.

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu.